Free

Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор

Free

Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор

Free

Trajnimi është dedikuar për të punësuarit në administratën publike dhe për të punësuarit në sektorin privat.

Free

Trajnim bazë i sigurisë kibernetike për personelin udhëheqës dhe menaxherial në sektorin publik dhe privat

Leave a Comment