Falas

Trajnimi është dedikuar për të punësuarit në administratën publike dhe për të punësuarit në sektorin privat.

Shiko me shume...

0% e përfunduar
0/13 Hapa

Falas

Trajnim bazë i sigurisë kibernetike për personelin udhëheqës dhe menaxherial në sektorin publik dhe privat

Shiko me shume...

0% e përfunduar
0/13 Hapa