Следете онлајн интерактивни обуки за сајбер безбедност!

Најпрво треба да се регистрирате и најавите на веб-сајтот. Потоа изберете ја обуката што сакате да ја следите.

Обуките се поделени по теми и можете да ги следите со сопствено темпо. Продолжете од таму каде сте застанале последниот пат.

Со завршена обука и квиз со најмлаку 70% успешност добивате сертификат.

Free

Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор

Free

Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор

Free

Trajnimi është dedikuar për të punësuarit në administratën publike dhe për të punësuarit në sektorin privat.

Free

Trajnim bazë i sigurisë kibernetike për personelin udhëheqës dhe menaxherial në sektorin publik dhe privat