Следете онлајн интерактивни обуки за сајбер безбедност!

Најпрво треба да се регистрирате и најавите на веб-сајтот. Потоа изберете ја обуката што сакате да ја следите.

Обуките се поделени по теми и можете да ги следите со сопствено темпо. Продолжете од таму каде сте застанале последниот пат.

Со завршена обука и квиз со најмлаку 70% успешност добивате сертификат.

Бесплатна

Основна обука за сајбер безбедност за вработени во јавната администрација и вработени во приватниот сектор

Види повеќе...

0% Завршено
0/13 Чекори

Бесплатна

Основна обука за сајбер безбедност за менаџерски и раководен персонал во јавен и приватен сектор

Види повеќе...

0% Завршено
0/13 Чекори